Tranøy Gård
Kastnes Bygdetun
Tranøy Gård
Tranøy Gård
Tranøy Gård
Skrolsvik
Kveitmuseet, Skrolsvik
Kaperdalen Samemuseum
Sazza, Øverbotn
Sazza, Øverbotn
Sazza, Øverbotn
Sazza, Øverbotn
Hofsøy
Hofsøy

Midt-Troms Museum

Stiftelsen Midt-Troms Museum har ansvar for museumsdrift i de ni kommunene i Midt-Troms regionen; Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Målselv, Sørreisa og Senja
Museets hovedoppgave er å samle inn, ta vare på, og formidle kunnskap om det kollektive samfunnsminnet, gjenstander og «andre materielle vitnesbyrd» i Midt-Troms. Vi satser på å være et utstillingsvindu for kulturhistorie, naturhistorie og utvikling relatert til fiske og havbruk, skogbruk, jordbruk, petroleum, malm, mineralressurser og forsvarshistorie.
 
Vi har som mål å gi barn og voksne både kulturhistorisk og naturhistorisk forståelse og ferdigheter til aktiv deltakelse. Vi arbeider for å holde handlingsbåren kunnskap i live og for å legge til rette for handlende kulturbærere. Forskningen ved museet tar utgangspunkt i sentrale temaområder i samlingene og utnytter museets nærhet til materialet og til publikum med unike muligheter til å arbeide tverrfaglig.
 
Midt-Troms Museum er organisert i en stiftelse hvor de to øverste organene er representantskapet og styret. Museets administrasjon er lokalisert i Sundlia ved E6 i Målselv kommune. Her har museet også magasin og et TRADsenter med ulike verksteder. Museets ansatte har forskjellige arbeidssteder spredt på de ulike helårsåpne museene: TRADsenter i Målselv, Troms Forsvarsmuseum i Bardu, Midt-Troms Barnemuseum i Lenvik, Sážža – Senja natur- og kultursenter i Tranøy og Balsfjord Fjordmuseum/Våtmarksenter i Balsfjord.
Adresse: Sundliveien 188, 9325 Bardufoss
E-post: