Bryggeloftet - Bård Løken (c) Visit Tromsø
Fiske/Fishing - Bård Løken (c) Visit Tromsø
Stien  ned/The path down
Detalj - Detail
The current

Hella - utfartssted

Havstrøm godt fiske, flott utsikt og gamle hus fra Tromsø. Populært utfluktsmål fra Tromsø.
Havstrøm, den sterkeste i Hurtigruteleia. Meget godt fiske fra svabergene (NB! Pass på barna). Gamle hus flyttet fra Tromsø danner et miljø. Fantastisk utsikt mot Ryøya ute i strømmen, og mot de 1200 meter høye Bentsjordtindene.
Adresse: Hella, 9106 Tromsø
E-post: