Kunstforening_galleri_hoved1

Tromsø Kunstforening

Tromsø Kunstforening er den eldste kunstinstitusjonen i Nord-Norge, og har blitt drevet kontinuerlig siden 1924.
Foreningen har utviklet seg fra å være drevet frivillig av kunstinteresserte borgere, til etter 1981 å bli en profesjonelt drevet institusjon. Vi har en etablert tradisjon for å legge vekt på nyere og eksperimentell samtidskunst i vårt program for å skape refleksjon og diskusjon omkring kunst. Jevnlig arrangerer vi seminarer, kunstnerpresentasjoner og lignende, hvor målet er å gi publikum kunnskap og innganger til dagens samtidskunst.
Adresse: Muségata 2, 9008 Tromsø
E-post: