Stein Sørensen Persontransport

Stein Sørensen Persontransport

Over 40 år i bransjen
Stein Sørensen Persontransport AS (SSP) ble etablert i 1968 og fra 1998 registrert som aksjeselskap.
Administrasjonen ligger i Tromsø, og vi har 24 ansatte på hel- og deltid. I tillegg til transport med turvogner, selskapsvogner og taxier, driver selskapet også med helhetlige transportleveranser med alt fra planlegging og trafikkledelse til selve transporten.

Fornøyde kunder
Gjennom over 40 års erfaring og med vedvarende oppdrag for det offentlige, som transport av skolebarn, funksjonshemmede og syke, har vi vist oss tilliten verdig. Vår kompetanse og seriøsitet verdsettes høyt, også i et voksende privatmarked. Vår leveregel nr 1 er da også: Trygt frem – trygt hjem.

Trygt frem – trygt hjem
Vi ønsker å bringe våre passasjerer rundt i det fantastiske Nord-Norge på en fornuftig og behagelig måte, og er opptatt av kvalitet gjennom hele reisen - fra bestilling til avlevering. Vi fokuserer derfor sterkt på egen organisasjon, sjåfører og bilpark, våre oppdragsgiveres behov og miljøet.

Alle typer persontransport
I den senere tid har vi utvidet både tilbud og geografisk nedslagsfelt og hatt sterk vekst innenfor transfer, sightseeing og andre typer persontransport. Her disponerer vi blant annet våre 15 minibusser, flere busser og en eksklusiv Volkswagen Multivan. Ved sightseeing og utflukter har vi tilgang på ypperlige guider.

Våre kjerneverdier og verdigrunnlag
· Vi skal alltid utføre transporten på en sikker måte.
· Vi skal alltid sørge for transport av god kvalitet.
· Vi skal alltid være effektive og forutsigbare.
· Vi ønsker å lette hverdagen for foreldre, lærere, passasjerer og institusjoner som bruker vår transport.
· Vi skal behandle våre samarbeidspartnere som vi selv ønsker å bli behandlet.
· Vi skal ta vare på miljøet i alt vi gjør.

Derfor utdanner vi alle våre sjåfører blant annet i økonomisk og miljøvennlig kjøring (ECO driving).
Adresse: Postboks 2229, 9268 Tromsø