Eventspace for Arctic Frontiers
©Alberto Grohovaz / Arctic Frontiers

Arctic Frontiers - en møteplass for kunnskapsbasert utvikling

For 13 år siden ble en gruppe forskere og representanter fra næringslivet værfast i Ny-Ålesund på Svalbard. Det resulterte i stiftelsen av en av de viktigste arktiske møteplassene globalt – konferansen Arctic Frontiers.

Tekst: Malin Mathisen. Foto: Alberto Grohovaz / Arctic Frontiers

- Sammen så de værfaste behovet for de gode samtalene på tvers av sektorer. Dermed ble Arctic Frontiers stiftet, forteller Anu Fredrikson. 

Hun er nyansatt som Executive Director i Arctic Frontiers, som hvert år samler flere tusen tilreisende til Tromsø og er den største årlige konferansen i Nord-Norge. Formålet med konferansen er å fremme kunnskapsbasert utvikling, samt bygge broer mellom næringsliv, politikere, akademia og forskning.  

Med bakgrunn som politisk rådgiver på den finske ambassaden i Oslo og direktør for den internasjonale organisasjonen Arctic Economic Council, ser Fredrikson frem til å knytte tidligere erfaring fra politikk og næringsliv opp mot akademia og forskningsmiljøer. Hun understreker at noe av det viktigste med Arctic Frontiers, er at konferansen samler mennesker fra hele verden og viser frem Nord-Norge som en velutviklet del av Arktis. Det er mange misoppfatninger om regionen vår der ute.   

- Det globale bildet og forståelsen av Arktis, er noe helt annet enn det vi tror her i Norge. En del av den informasjonen som deles kan potensielt være skadelig for våre interesser. Vi ser for eksempel at flere Nordamerikanske og Europeiske finansinstitusjoner har uttalt at de kommer til å trekke investeringer fra store olje- og gassprosjekter i Arktis. Selskaper innenfor detaljhandel og aktører innenfor shipping har annonsert at de ikke kommer til å bruke arktiske sjøruter fordi at de ikke vil bidra til klimaødeleggelser. Signaleffekten dette sender, er bekymringsverdig og det er vår jobb å utdanne og fortelle hva vi kan, hva vi driver med, hvordan vi lever, og at vi faktisk bor her, forklarer Fredrikson.  

Tromsø som viktig plattform for formidling

Arctic Frontiers har alltid vært arrangert i Tromsø. Det mener Fredrikson gagner hele Nord-Norge, Norge og den brede arktiske diskusjonen.  

- Det er mange fordeler ved å holde konferansen i Tromsø. Tromsø er det perfekte eksemplet på et velfungerende arktisk samfunn. Her har vi god tilrettelagt infrastruktur, i tillegg til fasilitetene som skal til. Vi har opp gjennom årene også etablert flere gode samarbeid og et proft leverandørnettverk. 

Fredrikson sier de viktigste bevisene på at Tromsø er en god destinasjon for formidling av kunnskapsbasert utvikling, er tilbakemeldingene hun får fra internasjonale gjester.  

- En tidligere kollega av meg fra den amerikanske ambassaden kom til Tromsø. Da hun landet ringte hun meg og var helt i ekstase over at hun hadde dekning, at det var veier og kollektivtrafikk. Dette var noe hun absolutt ikke hadde forventet. Det samme opplevde jeg da en av toppsjefene i Ericsson besøkte oss fra Canada. Han var overbegeistret over teknologien i tunnelsystemet. Dette var noe de selv ikke hadde i sine største byer, forteller Fredrikson smilende og påpeker viktigheten av å fortsette å invitere internasjonale gjester til byen vår.  

- Det at vi klarer å samle regjeringsledere og politiske ledere fra mange land til diskusjoner om nettopp vår region, har stor betydning. Det kan være første gang de er i Norge, og det at vi da kan ta de med til Nord-Norge er helt spesielt. De tar med seg sine opplevelser og erfaringer tilbake til sine hjemland og blir nye ambassadører for Arktis. Det er vårt bidrag til å sette Nord-Norge på verdenskartet, og den dimensjonen skal vi forsterke også i fremtiden, sier direktøren.  

Arctic Frontiers har i tillegg til den årlige konferansen som arrangeres hver vinter i Tromsø, flere små tematiske arrangementer flere steder i Norge og i utlandet i løpet av året. Arctic Frontiers Abroad er et konsept utviklet for å promotere konferanser og partnere både nasjonalt og internasjonalt.  

Annerledes Arctic Frontiers i 2021

Tema for konferansen som avholdes i februar 2021 er Building Bridges. Fredrikson og kollegaene hennes har et sterkt ønske om å ta temaet på alvor og nettopp bygge broer. Ikke bare mellom næringslivet, politikk og akademia, men også mellom generasjoner og landegrenser. De ønsker i større grad å bringe inn ungdommens stemme i årene som kommer.  

- Pandemien skal ikke få sette en stopper for den viktige formidlingen av utvikling i vår region. Da jeg begynte å være med i planlegging av 2021-konferansen i mai 2020, så vi for oss at vi kunne samle deltakere fra Norden – kanskje 200 mennesker. Men så kom august, smittetallene økte og landet ble igjen satt tilbake. Da tok vi en beslutning om at Arctic Frontiers ikke skulle være med på å utsette en liten kommune for eventuell smitteøkning. Dermed besluttet vi å kjøre en heldigital konferanse. Det blir definitivt annerledes, men samtidig er det viktig å fortsette arbeidet med den viktige dialogen, forklarer Fredrikson.    

- For å kunne tilrettelegge best mulig for å skape verdi for alle deltakere, har vi tatt en grundig gjennomgang av plattformer for digitale løsninger og kan fortelle at vi har signert med en norsk leverandør, myOnvent. Mye av grunnen for at vi valgte de var at de hadde den beste løsningen for våre behov når det gjelder nettverksbygging og digitale møter. Vi vil i tillegg tilby vanlige chatfunksjoner og bruk av digitale rom. Disse vil kunne brukes som digital utstillingsplass for forskere og samarbeidspartnere som ønsker å vise sine presentasjoner, ha foredrag og så videre, sier Fredrikson.   

Fremtidsutsikter

Med Fredrikson som nylig ansatt Executive Director og en pågående pandemi, er Arctic Frontiers i endring på alle måter.  

Hun forteller at det er stor etterspørsel etter arktisk kunnskap, og målet er at Arctic Frontiers skal være en kunnskapshavn og -formidler med sitt nettverk av partnere. Nettverket teller over 30 institusjoner og bedrifter, hvor mange er verdensledende innenfor sitt fagfelt. Bredden i partnernettverket fører også til at arktiske spørsmål er godt forankret i hele landet.  

Fredrikson er opptatt av at dersom Arctic Frontiers skal ha legitimitet som arktisk konferanse, må det også tilrettelegges for at deltakerne får oppleve Arktis.   

- Tromsø er en autentisk by, og vi kan tilby det lille ekstra med naturen i kombinasjon med velutviklet byliv. I motsetning til det mange fortsatt tror, har vi god infrastruktur, tilgang til fasiliteter og tjenester, og muligheten til å arrangere toppkvalitets konferanser, avslutter hun.