Blue Vision

blue Vision

Blue Vision er et visningssenter for oppdrett av laks.
Her kan du lære om moderne, norsk akvakultur gjennom interaktive skjermer og livebilder fra våre matfiskanlegg. Vi hadde den offisielle åpningen i januar 2018, og er det eneste visningssenteret for norsk lakseproduksjon i Tromsø. Vi holder til i 2 etasje på Kystens Hus hvor det også finnes andre formidlingsområder om fiskeri- og havbruk og norsk sjømat.
Visningssenteret har åpent mandag-fredag fra 10:00-16:00, og det er gratis inngang.

Visningssenteret er eid av oppdrettsselskapet Gratanglaks AS som holder til i Gratangen kommune. For å bedre kunnskapen om akvakultur hos befolkningen, etablerte Gratanglaks visningssenteret i Tromsø for å bringe næringen til publikum.

Visningssenteret er delt inn i to soner hvor den ene sonen består av interaktive skjermer, og den andre er et kontrollrom hvor vi har livebilder fra våre lokaliteter på sjøen.
Gjennom de interaktive skjermene vil du få et innblikk i norsk lakseproduksjon ved å blant annet lære om:

- Historien om norsk lakseproduksjon.
- Avlsprosessen innenfor oppdrett av laks gjennom et spill.
- Livssyklusen til laksen samt se ekte laks i de ulike stadiene.
- Sammensetning av fôret til laksen samt se og lukte på ekte laksefôr.
- Hvordan laksen blir fôret via fôringssenter på land.
- Utfordringer norsk oppdrettsnæring står ovenfor og hvilke løsninger vi benytter for å bekjempe utfordringene på en bærekraftig måte.
- Ny teknologi innenfor næringen.
- Ringvirkninger oppdrettsnæringen skaper.
- Forarbeidet som kreves for å kunne drive lakseoppdrett i sjø.

I tillegg til interaktive skjermer har vi en 3D-printet modell av en laksemerd. Denne viser hvordan en merd ser ut under vann, og gir et inntrykk av hvor stor en merd kan være. Under laksemerden har vi flere skjermer med bilder og filmer fra våre anlegg både på land og på sjøen.
I tillegg har vi utviklet en test som besøkende kan ta for å se hvilket yrke knyttet til næringen som passer til sine interesser. Den er tilpasset ungdom i alderen 12-19 år, men alle kan ta testen for å lære mer om ulike yrker knyttet til næringen som kan være av interesse.

På kontrollrommet kan du oppleve hvordan det er å jobbe på et fôringssenter, også kalt kontrollsenter, og hvordan man utfører de daglige arbeidsoppgaver knyttet til fôring. I dag benytter de fleste aktører innenfor næringen kamera som et hjelpemiddel under fôring. Ved hjelp av over- og undervannskamera kan man overvåke atferden til laksen samt ta hensyn til andre viktige faktorer for å utføre en gunstig fôring, for både laksen og miljøet sin del.

Velkommen til Blue Vision!

Besøk oss i Gratangen
Hvis du ønsker et nærmere innblikk i norsk akvakultur så kan du besøke våre anlegg i Gratangen. Der kan du få en guidet omvisning på Astafjord Smolt, Astafjord Slakteri og besøke våre matfiskanlegg på sjøen. Kom innom oss på Blue Vision i Tromsø eller kontakt oss per tlf eller e-post for å avtale en tur til Gratangen.

Parkering/offentlig kommunikasjon
Det er parkering rett ved inngangen til Kystens Hus samt et stort parkeringsanlegg i fjellet ca. 4 min gangavstand. Ved inngangen til Kystens Hus er det av- og påstigning for buss samt taxiholdeplass. Avstand til hurtigrute- og hurtigbåt kai er ca. 5 min gangavstand.

Tilrettelegging for funksjonshemmede
Vårt lokale er bygd slik at rullestolbrukere skal kunne ferdes uproblematisk. Det er mulig å ta heis opp til oss og det er handikaptoalett like i nærheten.

Tilgjengelighet/kontaktinfo
VISNINGSSENTERET ER MIDLERTIDIG STENGT SOM FØLGE AV KORONARESTRIKSJONER. VI BEKLAGER ULEMPENE DETTE MEDFØRER.

Address: Kystens Hus, Stortorget 1, 9008 Tromsø
Phone: +47481 48 114
Email: